Skip to main content
Жирэмсний үеийн чихрийн шижин: эх барихын асуудал ба менежмент
Жирэмсний чихрийн шижинтэй (ЖИШ) өвчтөнүүдийн эмчлэгч эмч нь тухайн өвчний эх, урагт үзүүлэх үр дагаврын (жишээ нь преэклампси ба макросоми буюу ураг хэт томрох эрсдэл нэмэгдэх), гипергликемийн менежмент, жирэмсний хяналт, жирэмсний хүндрэлийн менежмент, төрсний дараах тусламж, урт хугацааны хяналт зэргийн талаар мэдлэгтэй байх ёстой.
Зүрх судасны өвчний хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтийн үеийн бага нягттай липопротейны (ldl-c) менежмент
Зүрх судасны өвчтэй өвчтөнүүдэд цаашид зүрх судасны шалтгаант хүндрэл үүсэх эрсдэл өндөр байна. Эдгээр бүлгийн хүмүүст дараагийн хүндрэл үүсэх эрсдэлийг бууруулахыг хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт гэнэ. Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт нь тамхидалт, артерийн гипертензи (АГ), чихрийн шижин (ЧШ) ба бага нягттай липопротейний (LDL-C) өсөлт зэрэг засаж болох эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг бууруулахад чиглэнэ.
Чихрийн шижин хэвшинж 2 өвчний үеийн гликемийн хяналт ба судасны хүндрэлүүд
Чихрийн шижин өвчний үед жижиг судасны хүндрэл болон зүрх судасны өвчнөөс (ЗСӨ) сэргийлэхийн тулд гликемийн эрчимтэй хяналт чухал ач холбогдолтойг Чихрийн шижин хэв шинж 1 (ЧШХШ-1) -ийн Хяналт ба Хүндрэлийн Туршилт судалгаа (DCCT)/Чихрийн шижингийн интервенц ба хүндрэлийн эпидмиологийн судалгаагаар (EDIC) тогтоосон байна.
Чихрийн шижинтэй өвчтөнд артерийн гипертензийн эмчилгээ
Чихрийн шижин (ЧШ) нь дэлхий даяар ойролцоогоор хагас тэр бум хүн, АНУ-ын хүн амын 8-9%-ийг хамарсан түгээмэл тохиолддог эмгэг юм.
Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензи
Дэлхий дахинд артерийн гипертензиийн (АГ) тархалт АНУ-ын жирэмсэн биш насанд хүрэгсдийн дунд өндөр байдаг бөгөөд эмнэлэгт хандах зонхилох шалтгаан болдог ба байнга жороор эм уух шаардлагатай байдаг.
Насанд хүрэгчдийн шинж тэмдэггүй хүнд зэргийн гипертензийн (хойшлуулшгүй эмчилгээт гипертензи) эмчилгээ
Насанд хүрэгчдэд тохиолдох хүнд зэргийн гипертензи нь (систолын даралт ≥180мм.муб ба/эсвэл диастолын даралт ≥120мм.муб) янз бүрийн цочмог, амь насанд аюултай бай эрхтний гэмтлээр илрэх ба эдгээр тохиолдлуудыг нэн яаралтай эмчилгээт гипертензи гэж үзнэ.
Анхдагч артерийн гипертензийн эмийн эмчилгээний сонголт
Дэлхий даяар артерийн гипертензи (АГ) өвчний тархалт өндөр байгаа бөгөөд АНУ-д жирэмсэн биш насанд хүрэгчдийн дунд эмнэлгээр үйлчлүүлэх, эмийн жор бичүүлэх хамгийн түгээмэл шалтгаан нь АГ, түүний эмийн эмчилгээ байна.
Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний гипергликемийн үед авах анхан шатны арга хэмжээ

Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний эмчилгээнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, жижиг болон том судасны хүндрэлийг үнэлэх,

Зүрх судасны өвчний анхдагч урьдчилсан сэргийлэлтэд БНЛП-Х бууруулах эмчилгээг хэрэглэх нь
Зүрх судасны өвчнөөр өвдөөгүй буюу харьцангуй эрүүл бүлгийн хүн амд амьдралын хэв маяг өөрчлөх эсвэл эмийн бодисын нөлөөгөөр бага нягтралт липопротейн холестерол (БНЛП-Х)-ын түвшинг багасгах нь атеросклерозын (зүрх судасны хатууралт өвчин) гаралтай зүрх судасны өвчнөөр (ЗСӨ) өвдөх эрсдэлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулдаг байна.
Subscribe to uptodate