Skip to main content
Жирэмсний үеийн чихрийн шижин: эх барихын асуудал ба менежмент
Жирэмсний чихрийн шижинтэй (ЖИШ) өвчтөнүүдийн эмчлэгч эмч нь тухайн өвчний эх, урагт үзүүлэх үр дагаврын (жишээ нь преэклампси ба макросоми буюу ураг хэт томрох эрсдэл нэмэгдэх), гипергликемийн менежмент, жирэмсний хяналт, жирэмсний хүндрэлийн менежмент, төрсний дараах тусламж, урт хугацааны хяналт зэргийн талаар мэдлэгтэй байх ёстой.
Diagnosis and Management of Type 2 Diabetes
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас баталсан чихрийн шижин өвчний оношилгоо болон менежментийн заавар
Чихрийн шижин хэвшинж 2 өвчний үеийн гликемийн хяналт ба судасны хүндрэлүүд
Чихрийн шижин өвчний үед жижиг судасны хүндрэл болон зүрх судасны өвчнөөс (ЗСӨ) сэргийлэхийн тулд гликемийн эрчимтэй хяналт чухал ач холбогдолтойг Чихрийн шижин хэв шинж 1 (ЧШХШ-1) -ийн Хяналт ба Хүндрэлийн Туршилт судалгаа (DCCT)/Чихрийн шижингийн интервенц ба хүндрэлийн эпидмиологийн судалгаагаар (EDIC) тогтоосон байна.
Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний эмнэлзүйн заавар
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/96 дугаар тушаалаар батлагдсан Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний эмнэлзүйн заавар
Чихрийн шижин өвчний ангилал
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 2019 онд баталсан чихрийн шижин өвчний шинэ ангилал
Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний гипергликемийн үед авах анхан шатны арга хэмжээ

Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний эмчилгээнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, жижиг болон том судасны хүндрэлийг үнэлэх,

Subscribe to Чихрийн шижин