Skip to main content
Чихрийн шижинтэй өвчтөнд артерийн гипертензийн эмчилгээ
Чихрийн шижин (ЧШ) нь дэлхий даяар ойролцоогоор хагас тэр бум хүн, АНУ-ын хүн амын 8-9%-ийг хамарсан түгээмэл тохиолддог эмгэг юм.
Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензи
Дэлхий дахинд артерийн гипертензиийн (АГ) тархалт АНУ-ын жирэмсэн биш насанд хүрэгсдийн дунд өндөр байдаг бөгөөд эмнэлэгт хандах зонхилох шалтгаан болдог ба байнга жороор эм уух шаардлагатай байдаг.
Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/286 дугаар тушаалаар батлагдсан Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар
Насанд хүрэгчдийн шинж тэмдэггүй хүнд зэргийн гипертензийн (хойшлуулшгүй эмчилгээт гипертензи) эмчилгээ
Насанд хүрэгчдэд тохиолдох хүнд зэргийн гипертензи нь (систолын даралт ≥180мм.муб ба/эсвэл диастолын даралт ≥120мм.муб) янз бүрийн цочмог, амь насанд аюултай бай эрхтний гэмтлээр илрэх ба эдгээр тохиолдлуудыг нэн яаралтай эмчилгээт гипертензи гэж үзнэ.
Анхдагч артерийн гипертензийн эмийн эмчилгээний сонголт
Дэлхий даяар артерийн гипертензи (АГ) өвчний тархалт өндөр байгаа бөгөөд АНУ-д жирэмсэн биш насанд хүрэгчдийн дунд эмнэлгээр үйлчлүүлэх, эмийн жор бичүүлэх хамгийн түгээмэл шалтгаан нь АГ, түүний эмийн эмчилгээ байна.
Subscribe to Артерийн гипертензи