Skip to main content
Зүрх судасны өвчний хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтийн үеийн бага нягттай липопротейны (ldl-c) менежмент
Зүрх судасны өвчтэй өвчтөнүүдэд цаашид зүрх судасны шалтгаант хүндрэл үүсэх эрсдэл өндөр байна. Эдгээр бүлгийн хүмүүст дараагийн хүндрэл үүсэх эрсдэлийг бууруулахыг хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт гэнэ. Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт нь тамхидалт, артерийн гипертензи (АГ), чихрийн шижин (ЧШ) ба бага нягттай липопротейний (LDL-C) өсөлт зэрэг засаж болох эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг бууруулахад чиглэнэ.
Дислидемийн оношилгоо, эмчилгээний заавар
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 8 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/337 дугаар тушаалаар батлагдсан Дислидемийн оношилгоо, эмчилгээний заавар
Зүрх судасны өвчний анхдагч урьдчилсан сэргийлэлтэд БНЛП-Х бууруулах эмчилгээг хэрэглэх нь
Зүрх судасны өвчнөөр өвдөөгүй буюу харьцангуй эрүүл бүлгийн хүн амд амьдралын хэв маяг өөрчлөх эсвэл эмийн бодисын нөлөөгөөр бага нягтралт липопротейн холестерол (БНЛП-Х)-ын түвшинг багасгах нь атеросклерозын (зүрх судасны хатууралт өвчин) гаралтай зүрх судасны өвчнөөр (ЗСӨ) өвдөх эрсдэлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулдаг байна.
Subscribe to Дислипидеми